یکشنبه 31 تير 1403تماس با ما

هر گونه پیام و انتقاد در مورد خدمات شهرداری و همچنین سایر موارد را با ما در میان بگذارید

ارسال پیام

متن پیام را یصورت دقیق تایپ و ارسال نمایید.

بلوار آیت ا.. خامنه ای

شهرداری آب بر

02432822714

دبیرخانه

info@abbar.ir

seo@abbar.ir