دوشنبه 27 فروردین 1403نوشته شده توسط:admin دسته خبر:87 تاریخ انتشار:ﺳﻪشنبه 09 ارديبهشت 1399 تعدادبازدید:1553 نسخه مناسب چاپ
واحد حراست


واحد حراست.

واحد حراست

حراست، وظیفه حفظ سلامت اداری نیروی انسانی، حراست از اموال، احقاق حقوق ارباب رجوع و همکاری در تشخیص صلاحیت انتصاب مسئولین به پست های حساس و بخش های مختلف اداری را دارد.

حوزه فعالیت

1.     تامين حراست اخبار ، اسناد ، مدارک ، تاسيسات واماکن وتجهيزات و مخابرات طبقه بندي شده و پرسنل در مقابل نفوذ و دسترسي عوامل غيرمجاز .

2.      انجام کليه امورمحرمانه واقدامات تدافعي به منظور ايجاد تامين در مقابل خطرات طبيعي و مصنوعي .

3.      دريافت وثبت نامه هاي محرمانه و کشف رمزوتلگرافها وعندالزوم ارجاع به واحدهاي ذيربط.

4.      استقرارسيستم طبقه بندي مناسب به منظور حراست و نگاهداري اسناد و مدارک محرمانه .

5.      انجام همکاريهاي لازم با مراجع امنيتي واطلاعات برابر مقررات عمومي حراست مرکزي وزارت کشور.

6.      انجام ماموريتهاي محوله ارجاعي از سوي حراست مافوق برابر قوانين و مقررات جاري حراستها.


رحیم محمدی

سمت: مسئول حراست

تلفن: 32822714-024

داخلی: 4