یکشنبه 31 تير 1403نوشته شده توسط:admin دسته خبر:81 تاریخ انتشار:ﺳﻪشنبه 09 ارديبهشت 1399 تعدادبازدید:1639 نسخه مناسب چاپ
واحد مالی و ذیحسابی


واحد مالی و ذیحسابی.

واحد مالی و ذیحسابی

واحد مالی پس از پيش بينی و تنظيم بودجه سالانه، عمده تلاش وتوجه خود را در نظارت به تخصيص صحيح بودجه از يک سو و كاهش هزينه های جاری و غير ضروری از سوی دیگر معطوف داشته است، همچنین شهرداران برای رهبری دستگاه اجرائی خود و تصمیماتی که دراین خصوص اتخاذ می نمایند ، ارتباط مستقیمی می بایست با نحوه گردش عملیات مالی برقرارنموده تا ضمن انطباق عملکرد  با بودجه ، کنترل و مراقبت بر حسن جریان گردش امورمالی بنحومطلوب و برطبق ضوابط انجام پذیرد.


حوزه فعالیت

1.        نظارت بر انجام کلیه امور مالی با رعایت قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداری.

2.        انجام تعهدات مالی در حد اعتبارات بودجه مصوب.

3.        کنترل و نظارت در نحوه ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه.

4.        نظارت در تهیه و تنظیم صورت مغایرت های بانکی بصورت ماهیانه و پیگیری لازم در جهت رفع مغایرتها.

5.        تهیه گزارش های لازم اعم از ترازهای ماهیانه و پایان دوره.

6.        بستن حسابها در پایان سال و نظارت و کنترل امور عملیاتی مربوط به بستن حسابها.


رضا محمدی

سمت: مسئول امور مالی و ذیحسابی

تلفن: 32822714-024

داخلی: 4