پنجشنبه 03 خرداد 1403نوشته شده توسط:admin دسته خبر:63 تاریخ انتشار:شنبه 16 فروردین 1399 تعدادبازدید:1528 نسخه مناسب چاپ
ماده ۷۷ قانون شهرداری ها ( اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ و ۱۳۹۱/۵/۱)


رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن به کمیسیون ماده 77 ارجاع می گردد.


« رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.

اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نمایند در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.»

اعضای کمیسیون :

همانگونه که در متن قانون (ماده ۷۷) آمده است ، اعضای کمیسیون عبارتند از:

۱- نماینده وزارت کشور

۲- نماینده دادگستری

۳- نماینده شورای اسلامی شهر

تشکیلات و تعداد کمیسیون ماده ۷۷:

کمیسیون ماده ۷۷ در شهرداری تشکیل گردیده و دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری و بر اساس ضوابط و مقررات مبادرت به صدور رای می نماید.

تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم الاجرا میباشد و بنابراین کمیسیون تجدید نظر وجود ندارد و در صورت نیاز به تشکیل بیش از یک کمیسیون به دلیل حجم پرونده ها ایجاد کمیسیونهای متعدد منع قانونی ندارد .

بدیهی است این کمیسیون ها به عنوان بدوی و تجدید نظر تلقی نمی گردد بلکه در عرض یکدیگر قرار دارند.

رسمیت جلسات :

در خصوص این که جلسات کمیسیون با حضور چند نفر از سه نفر اعضای قانونی آن رسمیت می یابد در ماده ۷۷ اشاره نگردیده است اما با توجه به اعتبار «اکثریت آرا» به صورت نصف به علاوه یک ، می توان نتیجه گرفت که جلسه با حضور هر سه عضو آن رسمیت می یابد اما برای حصول اعتبار ، رای اکثریت آرا ، یعنی حداقل دو رای از سه رای کفایت خواهد کرد.

چگونگی طرح دعوی و حل اختلاف :

مودی و یا شهرداری میتواند مورد اختلاف را به صورت کتبی به همراه مدارک و مستندات مورد ادعا به دبیرخانه کمیسیون که در شهرداری مستقر میباشد ارائه نماید و پس از تشکیل و ثبت کلاسه پرونده، از طرفین (مودی و نماینده شهرداری) با تعیین وقت قبلی دعوت انجام و دعوتنامه (حداقل ۷ روز قبل از جلسه) به ایشان ابلاغ میگردد .

(لازم به توضیح است مودی میتواند شخصا و یا با معرفی نماینده حقوقی ویا وکیل دادگستری با ارائه وکالتنامه رسمی اقدام نماید بدیهی است رعایت موضوع ماده ۳۲ قانون آیین داد رسی برای نمایندگان حقوقی و ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم برای وکلای دادگستری الزامی است.)