ﺳﻪشنبه 27 مهر 1400نوشته شده توسط:admin دسته خبر:23 تاریخ انتشار:دوشنبه 18 فروردین 1399 تعدادبازدید:816 نسخه مناسب چاپ
مهندس ناصر مهرعلیزاده


چهارمین شهردار آب بر...

سال خدمت: 1396 الی 1398

نوشته شده توسط:admin دسته خبر:23 تاریخ انتشار:دوشنبه 18 فروردین 1399 تعدادبازدید:818 نسخه مناسب چاپ
مهندس ایوبعلی عماری


سومین شهردار آب بر...

سال خدمت : 1392 الی 1396

نوشته شده توسط:admin دسته خبر:23 تاریخ انتشار:پنجشنبه 28 فروردین 1399 تعدادبازدید:820 نسخه مناسب چاپ
مهندس علی محمودی


دومین شهردار آب بر.

سال خدمت : 1382 الی 1392

نوشته شده توسط:admin دسته خبر:23 تاریخ انتشار:شنبه 17 آبان 1399 تعدادبازدید:823 نسخه مناسب چاپ
عبداله کلانتری


اولین شهردار آب بر.

سال خدمت : 1377 الی 1382