دوشنبه 27 فروردین 1403ارتباط با شهردار محترم شهر آب بر

ارتباط با شهردار محترم شهر آب بر

لطفاً جهت پيشبرد اهداف شهرداري و ارائه هرچه بهتر خدمات، انتقادات و پيشنهادات خودتان را با ما در ميان بگذاريد.


  • حجت الله شعبانی

  • 02432822714

  • mayor@abbar.ir